شما ميتوانيد برنامه هاي همرمان ما را هر دوسنبه و چهارشنبه از ساعت 14:00 الي 16:00 روي موج FM ردينف 98.9 مگاهرتز کوش کنيد